Uprzejmie prosimy recenzentów o korzystanie z przygotowanego formularza recenzji:

 

 

Formularz do pobrania:

Recenzja monografii naukowej_Exemplum_wzor