Komitet Redakcyjny

 


REDAKTOR NACZELNY

Tomasz Adamski

Wydawca, autor książek. W latach 1993-2005 redaktor w Ośrodku Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 1997 roku właściciel wydawnictwa naukowego Exemplum. Autor i współautor projektów edukacyjnych, tematycznych serii wydawniczych i cyfrowych rozwiązań wspomagających czytelnictwo. Projektant książek. 

 

 

REDAKTORZY

Prof. Tomasz Mazurek, Gdański Uniwersytet Madyczny, ortopeda.
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Członek: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr) – prezes 2021–2022;
Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki; Polskie Towarzystwo Ortopedii Dziecięcej. 
(Redaktor tematyczny)

Prof. Marek Pietryga, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ginekolog.
Autor i redaktor wielu czasopism i publikacji, wykładowca akademicki. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Od 2022 roku zatrudniony w Zakładzie Kształcenia Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 2008-2011 kierownik Katedry Pielęgniarstwa na Wydziale Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. W latach 2011-2019 przewodniczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. 
(Redaktor tematyczny)

Prof. Robert Barełkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, architekt i urbanista. Członek KAUiPP PAN Oddział Poznań, ICOMOS PL, Rady Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, członek SARP i Izby Architektów, komisji architektoniczno-urbanistycznych. Członek wielu międzynarodowych komitetów naukowych, w tym: WIT Sustainable City Scientific Committee, WIT Complex Systems Scientific Committee, Green Lines Institute Heritage Scientific Committee, CGP Design Principles and Practices Committee (temporary), Przestrzeń i Forma, Architectural Volumes.

(Redaktor tematyczny)

 

Dr Małgorzata Maćkowiak, absolwentka Wydziału Rolnego Akademii Rolniczej w Poznaniu, kierunek „Genetyka i Hodowla Roślin”. W latach 1986-1998 pracownik naukowy w Instytucie Genetyki Roślin w Poznaniu. Od 1998 roku związana z działalnością wydawniczą. Ukończyła Podyplomowe Studium Edytorstwa na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2013 r. redaktor współprowadzący czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym wydawane przez Instytut Ochrony Roślin – PIB i Polską Akademię Nauk. Współpracuje z Zakładem Transferu Wiedzy i Upowszechniania Instytutu Ochrony Roślin – PIB. 

(Redaktor tematyczny i prowadzący; nadzór etyki wydawniczej)

 

mgr Anna Zielińska-Krybus, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponad 30 lat  redaktorka Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (od 1999 roku kierownik Wydawnictwa). Związana z działalnością organizacji zrzeszającej wydawców akademickich – Stowarzyszeniem Wydawców Szkół Wyższych – od 1998 roku. W 2001 roku została wybrana do Zarządu Stowarzyszenia, pełniąc funkcje sekretarza i wiceprezesa, natomiast w 2013 roku została prezesem SWSW.  Tę funkcję sprawowała do czerwca 2019 roku.
(Redaktor prowadzący i tematyczny)

mgr Małgorzata Adamskaabsolwentka filologii hiszpańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wykładowca, tłumacz, redaktor.

 

W skład Komitetu Redakcyjnego zapraszani są naukowcy z poszczególnych dyscyplin, charakteryzujący się znaczącym dorobkiem naukowym, wysokim wskaźnikiem Hirscha, a także osoby mające wieloletnie i bogate doświadczenie wydawnicze. Komitet Redakcyjny Wydawnictwa współpracuje z Komitetami Redakcyjnymi czasopism przy wyborze potencjalnych recenzentów.