PUBLIKACJE


Medycyna

Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie


Autor
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga
Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Centrum Diagnostyki Prenatalnej
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu


668 stron
Papier kredowy, całość kolorowa
Oprawa twarda
Rok wydania 2020


"Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie" zawiera aktualny stan wiedzy oraz praktycznych wiadomości z prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej. Publikacja skierowana jest do studentów, lekarzy specjalizujących się oraz specjalistów na różnych etapach zawodowego zaawansowania. Książka przedstawia zagadnienia dotyczące praktycznej diagnostyki ultrasonograficznej wad rozwojowych płodu, rozpoznawania wad genetycznych, nowoczesnej diagnostyki ginekologicznej oraz standardów badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii.
Zamieszczone ponad 2500 zdjęć ultrasonograficznych wykonanych przez autora oraz schematy diagnostyczne nadają publikacji praktyczny i niepowtarzalny edukacyjny charakter – „nauka obrazami”. Książce dedykowana jest strona internetowa www.praktycznaultrasonografia.pl doskonale uzupełniająca treść o filmy wideo badań ultrasonograficznych i dodatkowe zdjęcia.
Publikacja jest zbiorem złożonym z praktycznej wiedzy z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii oraz najnowszej dokumentacji techniki obrazowej 2D i 3D. Uzupełniona jest wybranymi i zmodyfikowanymi zagadnieniami zawartymi w poprzednich publikacjach: "Badania dopplerowskie i ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna", "Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych" oraz "Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii".
Intencją książki jest zachowanie charakteru praktycznego przewodnika z > zakresu diagnostyki ultrasonograficznej, stanowiącego kontynuację i rozwinięcie myśli twórców i nestorów światowej i polskiej ultrasonografii w położnictwie i ginekologii: prof. Kyprosa Nicolaidesa, Seamundura Gudmundssona, prof. Povilasa Slodkieviciusa, prof. Torvida Kiseruda, prof. Marka Spaczyńskiego, prof. Jacka Brązerta, prof. Krzysztofa Szaflika, prof. Romualda Dębskiego oraz prof. Mirosława Wielgosia.

Zamów książkę
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Humanistyka

ROZWIĄZANA TAJEMNICA KOLUMBA, SYNA WARNEŃCZYKA


Autor
dr Manuel Rosa


402 strony
Papier kredowy
Oprawa miękka
Rok wydania 2020


Manuel Rosa jest doktorantem w zakresie historii wyspiarskiej i atlantyckiej na Uniwersytecie Azorskim. Urodził się w Pico, na portugalskich wyspach Azorach. W 1973 wyemigrował z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Od 1991 roku zajmuje się badaniem życia odkrywcy Ameryki. W poszukiwaniu prawdy historycznej podróżuje po całym świecie. Odwiedził m.in. Dominikanę, Portugalię, Hiszpanię, Niemcy, Litwę i Polskę. Po piętnastu latach badań wraz z Erickiem Jamesem Steele'em napisał książkę O Mistério Colombo Revelado (Kolumb: tajemnica odkryta, Portugalia, 2006), która zrewidowała powszechnie akceptowaną biografię Kolumba. Następnie opublikował Colombo Português. Novas Revelações (Portugalski Columbo. Nowe Odkrycia, Portugalia 2009) i Colón: La Historia Nunca Contada (Hiszpania 2010) ze wstępem profesora Joaquima Veríssima Serrãa, byłego dziekana na Uniwersytecie w Lizbonie, autora piętnastu tomów Historii Portugalii i prezydenta Portugalskiej Akademii Historycznej w latach 1975- -2006. Książka Colón: La Historia Nunca Contada została opublikowana w Polsce w 2012 roku pod tytułem Kolumb. Historia nieznana. Amerykańskie wydanie tej książki (Columbus: The Untold Story) zostało uhonorowane nagrodą Independent Press 2017 oraz główną nagrodą „Columbus Award” na gali kończącej 10. Festiwal Mediatravel (Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów) w Łodzi w 2017 roku. Rosa, jako jeden z największych autorytetów w kwestii odkrywcy Ameryki, wziął udział w badaniach DNA Kolumba na uniwersytecie w Granadzie. Jego badania były tematem kilku programów telewizyjnych. Był konsultantem dla UNESCO i rządu Haiti w związku z okrętem Kolumba Santa Maria, a także występował z prelekcjami na uniwersytetach w Europie i Ameryce. Jego wystąpienie przed Portugalską Akademią Historyczną w maju 2012 roku jest uważane za znaczące w opisywaniu historii Portugalii. Manuel Rosa jest także poetą, autorem piosenek i założycielem Association Cristovao Colon w miejscowości Cuba w Portugalii.
 
 
 
 
 
 
 

Jan Michał Witort
 

Architektura, Urbanistyka

 
 
 
 

INNE, RÓWNIE INTERESUJĄCE

Okladka