Wydawnictwo Exemplum rozpoczęło działalność w 1997 roku w Poznaniu. Publikuje wydawnictwa własne oraz świadczy usługi zewnętrzne wykonując zlecenia dla różnych instytucji naukowych. Nasz profil wydawniczy to przede wszystkim monografie naukowe, serie wydawnicze, podręczniki, czasopisma naukowe (również w językach obcych). Misją Wydawnictwa jest uczestniczenie i pomaganie w procesie edukacji i rozwoju nauki. Rozwijamy własne nowoczesne systemy cyfrowe. Stworzyliśmy Czytelnię Exemplum, która umożliwia wypożyczanie książek w postaci e-booków. Katalog Czytelni wzbogacony zostanie także o publikacje w otwartym dostępie.

Dzięki stosowaniu przez Wydawnictwo wysokich standardów etyki publikacyjnej i prac edytorskich zapewniamy najwyższy poziom wydawanych materiałów, o czym najlepiej świadczą nagrody, nominacje i wyróżnienia przyznane w prestiżowych konkursach skierowanych do wydawców.

W 2014 roku otrzymaliśmy nagrodę im. Józefa Łukaszewicza za najlepszą książkę o Poznaniu – „Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu”.
(książka posiada dedykowaną stronę internetową: http://www.fira1915.pl/pl/).

W 2018 roku Wydawnictwo otrzymało w konkursach objętych honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  1. Wyróżnienie specjalne na Targach Książki Akademickiej i Naukowej Academia w Warszawie za książkę „Ortopedia i traumatologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy”, jako najlepsza publikacja akademicka i naukowa z dziedziny medycyny (książka posiada dedykowaną stronę internetową: http://www.ortopediaitraumatologia.pl/).
  2. Nagrodę dla książki „Badania dopplerowskie i ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna” podczas 22 Targów Książki Naukowej i Popularnonaukowej w Poznaniu.
    (książka posiada dedykowaną stronę internetową: http://www.praktycznaultrasonografia.pl/).

W 2021 roku Wydawnictwu przyznano Nagrodę Główną w Konkursie Academia 2021 podczas 14. Warszawskich Targów Książki za najlepszą publikację akademicką i naukową z lat 2019-2020, pt. „Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie”.

Współtworzyliśmy publikacje z uniwersytetami, towarzystwami i instytutami naukowymi. Wydawnictwo Exemplum jest także pomysłodawcą i współtwórcą serii wydawniczych: „Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna” (z Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym) i „Biblioteka Niderlandzka i Południowoafrykańska” (z Wydziałem Anglistyki Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Wydawaliśmy także liczne publikacje dotyczące architektury i urbanistyki. W uznaniu naszego zaangażowania Komisja Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu przyznała w 2014 roku Wydawnictwu Exemplum Medal Pamiątkowy “Naturae tutela res necessaria hominum pro regionalibus et urbanis studiis”.

Wydawnictwo Exemplum jest aktywnym członkiem stowarzyszeń branżowych: Polska Izba Książki i Stwarzyszenie Copyright Polska.