Polityka dotycząca reklam

Wydawca dopuszcza zamieszczanie ogłoszeń i reklam w publikacjach czasopismach.

Wszystkie ogłoszenia muszą zostać zatwierdzone przez Wydawcę oraz Komitet Redakcyjny.

Reklama nie stanowi gwarancji ani poparcia danego produktu, usługi, firmy ani twierdzeń zawartych w takiej reklamie przez Wydawcę lub Redaktorów.

Reklamy są oddzielną sekcją od treści.

Reklama jest wyraźnie odróżniona od treści redakcyjnych.

Wszystkie reklamy muszą jednoznacznie identyfikować reklamodawcę za pomocą znaku towarowego lub podpisu.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za rzeczywiste, bezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe.