Medycyna

ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA

PTOiTr

II wydanie, uzupełnione.
Rok wydania 2024.
Podręcznik dla rezydentów i studentów medycyny

www.ortopediaitraumatologia.pl

 

 

Profesor Andrzej Nowakowski
(1948-2021)
Życie jak rzeka

 

Autorzy
Tomasz Adamski, Tomasz Kotwicki, Tomasz Mazurek


Od Autorów

Życie człowieka przypomina rzekę, której źródłem są rodzice, a dopływami rodzeństwo, przyjaciele, miłość. Meandry, głębiny i płycizny to nasze dni. Płyniemy nawadniając, czasami zatapiamy. Mniej więcej znamy kierunek i kres. Wreszcie dopływamy do celu, ale nie do końca, wody naszego życia płyną dalej.

Autorzy zapraszają na krótki rejs rzeką życia profesora

Andrzeja Nowakowskiego, lekarza ortopedy, społecznika, bibliofila. Rzeki Noteć, Warta i Cybina stały się tytułami rozdziałów. Wody tych trzech rzek łączą się ze sobą, a każda z nich towarzyszyła Andrzejowi w kolejnych etapach życia. Z każdą był mocno związany. Jako dziecko i nastolatek korzystał z uroków Noteci, rozbudzającej wyobraźnię podróżowania na krańce świata, odkrywania nowych lądów i tajemnych ucieczek z domu w stylu Tomka Sawyera. Od ojca dowiedział się,

że Noteć wpływa do Warty – rzeki większej i groźniejszej w swych nurtach. Powędrował na studia do Poznania, największego nadwarciańskiego miasta. Spacery wzdłuż dzikich wtedy brzegów dawały wytchnienie od nauki i poczucie bliskości z domem rodzinnym. Cybina zaś, prawobrzeżny dopływ Warty, stała się bliskim sąsiadem ukochanego domu w Kobylepolu.

Trzy rzeki, jedno życie.

 

Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu


Redakcja naukowa
prof. Andrzej Nowakowski, prof. Tomasz Mazurek, prof. Marek Synder, prof. Łukasz Matuszewski


726 stron
Papier kredowy, całość kolorowa
Oprawa twarda
Rok wydania 2021


„Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w ramach ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego, którego integralnymi elementami są: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska / Polish Orthopaedics and Traumatology – oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, specjalistyczna seria monograficzna Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna, Serwis Edukacyjny; a także wiele innych inicjatyw (patrz www.ptoitr.pl). Wyjątkowość podręcznika polega na jego ogólnokrajowym wymiarze, ponieważ współtworzony jest przez ponad osiemdziesięciu lekarzy specjalistów z wiodących ośrodków klinicznych i oddziałów ortopedycznych w kraju. Każdy rozdział kończy się podsumowaniem najważniejszych informacji, które powinno się bezwzględnie zapamiętać. Ułatwiając powtarzanie materiału do egzaminu specjalistycznego na marginesach umieściliśmy ważne, poruszane w tekście zagadnienia, a na końcu książki także słownik terminologiczny oraz skorowidz. Nowoczesne ujęcie problematyki, logicznie prowadzony wykład i zaprezentowany bogaty materiał ilustracyjny z pewnością pomogą usystematyzować wiedzę. Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej www.ortopediaitraumatologia.pl, gdzie znaleźć można informacje szczegółowe o Projekcie Edukacyjnym, aktualności oraz wypełnić test sprawdzający. Redakcji naukowej podjęli się znani specjaliści o wieloletnim doświadczeniu klinicznym: Andrzej Nowakowski – emerytowany kierownik Kliniki Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Tomasz Mazurek – kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Marek Synder – kierownik Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Łukasz Matuszewski – z Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie


Autor
prof. dr hab. n. med. Marek Pietryga
Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Centrum Diagnostyki Prenatalnej
Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu


668 stron
Papier kredowy, całość kolorowa
Oprawa twarda
Rok wydania 2020


"Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie" zawiera aktualny stan wiedzy oraz praktycznych wiadomości z prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej. Publikacja skierowana jest do studentów, lekarzy specjalizujących się oraz specjalistów na różnych etapach zawodowego zaawansowania. Książka przedstawia zagadnienia dotyczące praktycznej diagnostyki ultrasonograficznej wad rozwojowych płodu, rozpoznawania wad genetycznych, nowoczesnej diagnostyki ginekologicznej oraz standardów badań ultrasonograficznych w położnictwie i ginekologii.
Zamieszczone ponad 2500 zdjęć ultrasonograficznych wykonanych przez autora oraz schematy diagnostyczne nadają publikacji praktyczny i niepowtarzalny edukacyjny charakter – „nauka obrazami”. Książce dedykowana jest strona internetowa www.praktycznaultrasonografia.pl doskonale uzupełniająca treść o filmy wideo badań ultrasonograficznych i dodatkowe zdjęcia.
Publikacja jest zbiorem złożonym z praktycznej wiedzy z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii oraz najnowszej dokumentacji techniki obrazowej 2D i 3D. Uzupełniona jest wybranymi i zmodyfikowanymi zagadnieniami zawartymi w poprzednich publikacjach: "Badania dopplerowskie i ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna", "Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych" oraz "Praktyczna ultrasonografia w położnictwie i ginekologii".
Intencją książki jest zachowanie charakteru praktycznego przewodnika z > zakresu diagnostyki ultrasonograficznej, stanowiącego kontynuację i rozwinięcie myśli twórców i nestorów światowej i polskiej ultrasonografii w położnictwie i ginekologii: prof. Kyprosa Nicolaidesa, Seamundura Gudmundssona, prof. Povilasa Slodkieviciusa, prof. Torvida Kiseruda, prof. Marka Spaczyńskiego, prof. Jacka Brązerta, prof. Krzysztofa Szaflika, prof. Romualda Dębskiego oraz prof. Mirosława Wielgosia.

Zamów książkę
 

25-lecie
Niemiecko-Polskiego Koła Przyjaciół Ortopedii i Traumatologii
(1995-2020)
25 Jahre
Deutsch-Polnischer Freundeskreis für Orthopädie und Traumatologie
(1995-2020)


Autor
Michał T.W. von Grabowski, Rolf Haaker, Vilia von Grabowski


176 stron
Papier kredowy, kolorowa
Oprawa twarda
Rok wydania 2020
Język: polski i niemiecki


[...] Wiosną 1995 r., głównie z inicjatywy strony niemieckiej, powstało w Baden-Baden „Koło Przyjaciół Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego”, przemianowane w 2005 r. na „Niemiecko-Polskie Koło Przyjaciół Ortopedii i Traumatologii”. Jego działalność polegająca na możliwie silnym wsparciu polskiej ortopedii i traumatologii, miała służyć przede wszystkim polskim pacjentom. W bieżącym roku mija 25. rocznica powstania Koła. Niniejsza publikacja ma na celu przypomnienie i utrwalenie ważniejszych wydarzeń z jego historii, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych konferencji naukowych, biografii członków Zarządu i honorowych członków Koła oraz polskich członków Niemieckiego Towarzystwa Ortopedycznego. Za istotne uznaliśmy także krótkie przedstawienie niektórych ważniejszych wydarzeń historycznych łączących Polskę i Niemcy oraz postaci wybitnych Polaków niemieckiego pochodzenia szczególnie zasłużonych dla Polski. [...]
 

Wybrane urazy i wady rozwojowe stawu łokciowego u dzieci


Autor
dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

[...]Obrażenia okolicy stawu łokciowego najczęściej są spowodowane urazem niskoenergetycznym, czyli na przykład upadkiem jednopoziomowym. Rzadziej natomiast są konsekwencją urazu sportowego lub komunikacyjnego. Obecnie ze względu na postęp cywilizacyjny, czy też popularność sportów – w tym także tych ekstremalnych – czynnikiem sprawczym w uszkodzeniu stawu łokciowego mogą być urazy wysokoenergetyczne. [...]
 

Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie

Nasza publikacja skupia się głównie na przedstawieniu ortopedom, a także specjalizującym się w tej dziedzinie lekarzom, niezbędnych wiadomości w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego po amputacjach kończyn górnych i dolnych, z położeniem szczególnego nacisku na zagadnienia kliniczne. Uzupełnieniem monografii jest krótkie omówienie ortez stosowanych w obrębie kończyny górnej, kończyny dolnej, tułowia i szyi z uwzględnieniem gorsetów w skoliozach. Dodaliśmy też kilka niezbędnych wskazówek dotyczących poruszania się chorych przy pomocy lasek, kul i balkoników oraz zawarliśmy informacje dotyczące wózków inwalidzkich. Na marginesach publikacji zamieściliśmy kody QR, które przeniosą Czytelnika do materiałów uzupełniających prezentowane zagadnienia.
Autorzy
 
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA

PTOiTr

Podręcznik dla rezydentów i studentów medycyny

www.ortopediaitraumatologia.pl
 
Badania dopplerowskie i ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna
www.praktycznaultrasonografia.pl
 
Konrad A.T. Biesalski (1868-1930)
 
Profesor Wiktor Marian Dega (1896-1995)

W 120. rocznicę urodzin

 

Profesor Józef Szczekot (1932-1997)

Historia gdańskiej ortopedii i traumatologii

 

Skoliozy porażenne

W kolejnym tomiku Biblioteki Ortopedycznej i Traumatologicznej oddajemy do rąk zainteresowanych „Skoliozy porażenne”. Ta grupa chorych stanowi około 10-12% z pośród wszystkich skolioz. Z uwagi na zróżnicowaną etiologię, często nieprzewidywalny przebieg kliniczny i trudny kontakt z chorymi, stanowią one jeden z najtrudniejszych problemów w chirurgii ortopedycznej. Doświadczenie, wiedza chirurga, jego umiejętność przewidywania, krytycyzm i konsylium medyczne w podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia stanowią clou w podejmowaniu decyzji o leczeniu chirurgicznym.
Paweł Michalski Andrzej Nowakowski
 
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne oraz Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska (1928-2018)
 
Ból z perspektywy fizjologii
 
Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych

www.praktycznaultrasonografia.pl